Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание
27/10/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание, както следва:

1. Народното събрание избира осем заместник-председатели – по един от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 октомври 2014 г.

2. Всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 5 октомври 2014 г., издига свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание.

3. Гласуването е явно и en bloc. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване.

4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7395