Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси
28/10/2014

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия по бюджет и финанси в състав от 20 народни представители, от които от Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 7 народни представители, от Парламентарната група на БСП лява България – 3 народни представители, от Парламентарната група на Движение за права и свободи – 3 народни представители, от Парламентарната група на Реформаторски блок – 2 народни представители, от Парламентарната група на Патриотичен фронт – 2 народни представители, от Парламентарната група на Български демократичен център – 1 народен представител, от Парламентарната група на партия АТАКА – 1 народен представител, и от Парламентарната група на АБВ – 1 народен представител.

2. Временната комисия по бюджет и финанси разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти като водеща комисия и доклади по проекти за решения, доклади и отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 43-то Народно събрание.

3. Председателят на Народното събрание разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в Народното събрание до избирането на постоянни комисии на 43-то Народно събрание, на Временната комисия по бюджет и финанси в зависимост от техния предмет. След избирането на постоянни комисии председателят на Народното събрание преразпределя законопроектите, проектите за решения, докладите и отчетите съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател:  Менда Кирилова Стоянова

Членове:         Ивайло Ангелов Московски,

                       Делян Александров Добрев,

                       Диана Иванова Йорданова,

                       Димитър Борисов Главчев,

                       Лиляна Павлова Николова,

                       Владислав Тошков Николов,

                       Румен Василев Гечев,

                       Петър Георгиев Кънев,

                       Георги Ченков Търновалийски,

                       Алиосман Ибраим Имамов,

                       Йордан Кирилов Цонев,

                       Петър Пандушев Чобанов,

                       Димитър Танев Танев,

                       Корман Якубов Исмаилов,

                       Валери Симеонов Симеонов,

                       Емил Димитров Симеонов,

                       Георги Александров Ковачев,

                       Николай Веселинов

                       Александров и

                       Ивайло Георгиев Калфин.

5. Временната комисия се избира за срок до създаването на постоянна парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 29 октомври 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7477