Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Атанас Иванов Ташков, Владимир Цветанов Тошев, Джема Маринова Грозданова, Евгения Бисерова Алексиева, Евгения Даниелова Ангелова, Николай Нанков Нанков, Силвия Анастасова Хубенова, Георги Чавдаров Анастасов, Иван Валентинов Иванов, Кристиан Иванов Вигенин, Станислав Димитров Анастасов, Петър Пандушев Чобанов, Айхан Ахмед Етем, Антони Антониев Тренчев, Станислав Георгиев Иванов, Петър Христов Петров, Славчо Пенчев Бинев, Светлин Димитров Танчев, Миглена Дойкова Александрова, Иван Пенков Иванов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Светлин Димитров Танчев;

Заместник-председатели: Силвия Анастасова Хубенова, Иван Валентинов Иванов, Славчо Пенчев Бинев.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8426