Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Димитър Николов Лазаров, Любомир Димитров Христов, Методи Борисов Андреев, Петър Костадинов Петров, Пламен Дулчев Нунев, Стефан Иванов Дедев, Цветан Генчев Цветанов, Димитър Стоянов Дъбов, Атанас Тодоров Мерджанов, Филип Стефанов Попов, Камен Костов Костадинов, Айхан Ахмед Етем, Ердинч Исмаил Хайрула, Атанас Петров Атанасов, Костадин Иванов Марков, Валентин Николов Иванов, Валентин Кирилов Касабов, Чавдар Славчев Пейчев, Иван Тодоров Димитров, Михо Димитров Михов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Димитър Николов Лазаров;

Заместник-председатели: Пламен Дулчев Нунев, Димитър Стоянов Дъбов, Валентин Кирилов Касабов.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8427