Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
04/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Георги Ченков Търновалийски и Димитър Ангелов Горов за членове на Комисията по бюджет и финанси.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8741