Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика
04/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията по външна политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Волен Николов Сидеров като заместник-председател на Комисията по външна политика.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8742