Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
09/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по регио­нална политика, благоустройство и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Ирена Иванова Коцева за член и заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8745