Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране председател на Комисията по културата и медиите
11/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране председател на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл.79, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Полина Кръстева Карастоянова за председател на Комисията по културата и медиите.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8852