Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама основни и един заместващ;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един основен и един заместващ;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен и един заместващ;

 – за парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;

 – за парламентарната група на Патриотичен фронт – един основен;

 – за парламентарната група на Български демократичен център – един заместващ;

 – за парламентарната група на партия АТАКА – един заместващ;

 – за парламентарната група на АБВ – един заместващ.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

а) основни представители:

Джема Маринова Грозданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Данаил Димитров Кирилов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Антони Антониев Тренчев от парламентарната група на Реформаторски блок;

Валери Симеонов Симеонов от парламентарната група на Патриотичен фронт;

Мустафа Сали Карадайъ от парламентарната група на Движение за права и свободи;

Янаки Боянов Стоилов от парламентарната група на БСП лява България;

б) заместващи представители:

Милена Цветанова Дамянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Валери Мирчев Жаблянов от парламентарната група на БСП лява България;

Хамид Бари Хамид от парламентарната група на Движение за права и свободи;

Кънчо Янев Филипов от парламентарната група на Български демократичен център;

Десислав Славов Чуколов от парламентарната група на партия АТАКА;

Росица Йорданова Янакиева-Костадинова от парламентарната група на АБВ.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

 – Джема Маринова Грозданова – ръководител;

 – Антони Антониев Тренчев – заместник-ръководител;

 – Валери Симеонов Симеонов – заместник-ръководител;

 – Янаки Боянов Стоилов – заместник-ръководител.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9037