Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в състав от 5 основни представители и 3 заместващи представители, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама основни и един заместващ;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един основен;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен;

 – за парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;

 – за парламентарната група на Патриотичен фронт – един заместващ;

 – за парламентарната група на Български демократичен център – един основен;

 – за парламентарната група на АБВ – един заместващ.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

а) основни:

Диана Иванова Йорданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Корман Якубов Исмаилов от парламентарната група на Реформаторски блок;

Стефан Георгиев Кенов от парламентарната група на Български демократичен център;

Филип Стефанов Попов от парламентарната група на БСП лява България;

Джевдет Ибрям Чакъров от парламентарната група на Движение за права и свободи;

б) заместващи:

Менда Кирилова Стоянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Христиан Радев Митев от парламентарната група на Патриотичен фронт;

Мариана Георгиева Тодорова от парламентарната група на АБВ.

3. Избира за ръководител на делегацията Цецка Цачева Данговска.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9038