Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един;

 – за парламентарната група на Патриотичен фронт – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

Красимир Любомиров Велчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Павел Алексеев Христов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Полина Кръстева Карастоянова от парламентарната група на Патриотичен фронт;

Петър Георгиев Кънев от парламентарната група на БСП лява България;

Рамадан Байрам Аталай от парламентарната група на Движение за права и свободи.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

 – Полина Кръстева Карастоянова – ръководител;

 – Павел Алексеев Христов – заместник-ръководител.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9039