Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от 5 членове, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – един;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един;

 – за парламентарната група на Патриотичен фронт – един;

 – за парламентарната група на партия АТАКА – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

Евгени Димитров Стоев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Юлиан Кръстев Ангелов от парламентарната група на Патриотичен фронт;

Волен Николов Сидеров от парламентарната група на партия АТАКА;

Васил Миланов Антонов от парламентарната група на БСП лява България;

Йордан Кирилов Цонев от парламентарната група на Движение за права и свободи.

3. Избира за ръководител на делегацията Васил Миланов Антонов.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9041