Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието в състав от 3 членове, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – един;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

Светлана Ангелова Найденова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Станислав Димитров Анастасов от парламентарната група на Движение за права и свободи;

Атанас Тодоров Мерджанов от парламентарната група на БСП лява България.

3. Избира за ръководител на делегацията Станислав Димитров Анастасов.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9043