Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 6 членове, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един;

 – за парламентарната група на Реформаторски блок – един;

 – за парламентарната група на Български демократичен център – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

Пламен Иванов Манушев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Валентин Иванов Радев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Петър Владиславов Славов от парламентарната група на Реформаторски блок;

Румен Маринов Йончев от парламентарната група на Български демократичен център;

Четин Хюсеин Казак от парламентарната група на Движение за права и свободи;

Ангел Петров Найденов от парламентарната група на БСП лява България.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

 – Пламен Иванов Манушев – ръководител;

 – Петър Владиславов Славов – заместник-ръководител;

 – Четин Хюсеин Казак – заместник-ръководител.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9044