Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни представители и 5 заместващи представители, както следва:

 – за парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама основни и двама заместващи;

 – за парламентарната група на БСП лява България – един основен;

 – за парламентарната група на Движение за права и свободи – един основен;

 – за парламентарната група на Реформаторски блок – един основен;

 – за парламентарната група на Патриотичен фронт – един заместващ;

 – за парламентарната група на Български демократичен център – един заместващ;

 – за парламентарната група на АБВ – един заместващ.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

а) основни членове:

Десислава Вълчева Атанасова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Лъчезар Богомилов Иванов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Димитър Андреев Делчев от парламентарната група на Реформаторски блок;

Кристиан Иванов Вигенин от парламентарната група на БСП лява България;

Лютви Ахмед Местан от парламентарната група на Движение за права и свободи;

б) заместващи членове:

Ирена Иванова Коцева от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Владимир Цветанов Тошев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Милен Василев Михов от парламентарната група на Патриотичен фронт;

Христо Георгиев Тодоров от парламентарната група на Български демократичен център;

Кирил Петров Цочев от парламентарната група на АБВ.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

 – Десислава Вълчева Атанасова – ръководител;

 – Кристиан Иванов Вигенин – заместник-ръководител;

 – Димитър Андреев Делчев – заместник-ръководител.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9045