Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите
17/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Антон Ангелов Долапчиев за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 15 януари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

291