Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка
05/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка със срок на действие един месец.

2. Комисията се състои от 8 членове, по един от всяка парламентарна група, в това число – председател и заместник-председател.

3. Избира за:

Председател: Корнелия Петрова Нинова.

Заместник-председател: Настимир Ананиев Ананиев.


Членове:


Владислав Тошков Николов;


 


Йордан Кирилов Цонев;


 


Димитър Кирилов Байрактаров;


 


Чавдар Славчев Пейчев;


 


Любомир Владимиров Владимиров;


 


Мариана Георгиева Тодорова.Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 17 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1201