Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в ръководството на Комисията по енергетика
17/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Кирил Петров Цочев като заместник-председател на Комисията по енергетика.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 18 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1203