Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.
06/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.

2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип – по един от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:


Председател:


Валери Симеонов Симеонов.


Членове:


Валентин Алексиев Николов,


 


Таско Михайлов Ерменков,


 


Рамадан Байрам Аталай,


 


Мартин Димитров Димитров,


 


Георги Николов Недев,


 


Лъчезар Стаменов Никифоров,


 


Магдалена Ламбова Ташева.4. Временната анкетна комисия се избира за срок от два месеца.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 19 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1276