Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в ръководството на Комисията по културата и медиите
26/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Кирил Добрев Добрев като заместник-председател на Комисията по културата и медиите.

2. Избира Красимира Пенева Анастасова за заместник-председател на Комисията по културата и медиите.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1527