Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по външна политика
26/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по външна политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Вяра Михайлова Церовска като член на Комисията по външна политика.

2. Избира Красимир Петров Петров за член на Комисията по външна политика.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1541