Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 - 2014 г.
27/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г.

2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове, както следва:

Председател: Десислава Вълчева Атанасова.

Членове: Владислав Тошков Николов, Цветомир Цвятков Михов, Красен Георгиев Кръстев, Снежана Георгиева Дукова, Анна Василева Александрова, Даниела Владимирова Савеклиева, Искрен Василев Веселинов, Борис Янков Ячев, Лъчезар Стаменов Никифоров, Румен Василев Гечев, Димитър Ангелов Горов, Филип Стефанов Попов, Радан Миленов Кънев, Димитър Танев Танев, Йордан Кирилов Цонев, Янко Александров Янков, Петър Пандушев Чобанов, Николай Веселинов Александров и Красимира Арангелова Ковачка.

4. Комисията се избира за срок от три месеца.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 12 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1865