Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
02/04/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Избира за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Ангелова Точкова.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 2 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

2424