Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г.
18/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 22 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2870