Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
23/04/2015

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 29 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

3053