Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. - 20 декември 2014 г.
16/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност

на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.

Народното събрание на основание на чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4, ал. 6 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

3084