Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г.
31/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

3085