Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на Филиал - Велико Търново, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
25/06/2015

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Открива Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с предмет на дейност: обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4583