Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом)
02/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 311 от Договора за функцио­нирането на Европейския съюз

РЕШИ:

Приема Решението на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом).

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 21 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4957