Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за произвеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман
24/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за произвеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман (ДВ, бр. 53 от 14.07.2015 г.)

РЕШИ:

Избира Комисия за произвеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав от 9 народни представители – по един от всяка парламентарна група и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група, както следва:

Председател: Евгени Димитров Стоев – народен представител от парламентарната група от ПП ГЕРБ.

Членове: Георги Ченков Търновалийски – народен представител от парламентарната група от БСП лява България,

Хюсеин Хасан Хафъзов – народен представител от парламентарната група на Движение за права и свободи,

Иван Кирилов Иванов – народен представител от парламентарната група на Реформаторски блок,

Валентин Кирилов Касабов – народен представител от парламентарната група на Патриотичен фронт,

Стефан Георгиев Кенов – народен представител от парламентарната група на Български демократичен център,

Миглена Дойкова Александрова – народен представител от парламентарната група на партия АТАКА,

Иван Славов Иванов – народен представител от парламентарната група на АБВ, и

Ана Георгиева Баракова – народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5103