Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за произвеждане на национален референдум
28/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за произвеждане на национален референдум

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 8 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

РЕШИ:

Да се произведе национален референдум със следния въпрос:

„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

5104