Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
29/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка

РЕШИ:

1. Избира Нина Иванова Стоянова за подуправител – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка, с мандат 6 години.

2. Решението влиза в сила от приемането му.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

5139