Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на омбудсман
30/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на омбудсман

Народното събрание на основание чл. 91а, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Избира Мая Божидарова Манолова за омбудсман.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 30 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

5166