Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалните грижи Ивайло Калфин
24/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалните грижи Ивайло Калфин

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на Министерския съвет в срок до 30 ноември 2015 г. да разработи и внесе в Народното събрание краткосрочни и средносрочни мерки за преодоляване на демографската криза в Република България.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 31 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5187