Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
30/04/2015

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.

2. Срокът за извършване на одита е от 1 октомври 2016 г. до 31 декември 2016 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 януари 2017 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

7362