Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г.
15/09/2015

 


РЕШЕНИЕ

за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Времето за провеждане на редовните пленарни заседания в периода от 16 септември до 9 октомври 2015 г. включително се удължава до 16 ч., освен ако Народното събрание не реши друго.

2. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 14 до 23 октомври 2015 г. включително.

3. За времето от 14 до 25 октомври 2015 г. включително народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 16 септември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6255