Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
08/10/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционен съд

РЕШИ:

Избира Константин Любенов Пенчев за съдия в Конституционния съд на Република България.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

6683