Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия по исканията на Главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в 43-то Народно събрание
27/10/2015

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в 43-то Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 във връзка с чл. 134, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер по исканията на главния прокурор на Република България за:

1.1. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров, вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г.;

1.2. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Славов Чуколов, вх. № 527-00-6 от 12 октомври 2015 г.;

1.3. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г., и за даване на разрешение за задържането му по описаното в искането наказателно производство;

1.4. Даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Десислав Славов Чуколов, вх. № 527-00-8 от 26 октомври 2015 г., и за даване на разрешение за задържането му по описаното в искането наказателно производство.

2. Комисията представя доклад за дейността си, съдържащ отделни становища и отделни проекти за решения по направените от главния прокурор искания, включително по направените предложения за даване на разрешения за задържането на народните представители по съответните наказателни производства.

3. Комисията се състои от 17 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарна група и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

4. Избира състав на комисията:

Председател:     Димитър Борисов Главчев.

Членове:           Десислава Вълчева Атанасова,

Чавдар Георгиев Георгиев,

Атанас Зафиров Зафиров,

Четин Хюсеин Казак,

Хамид Бари Хамид,

Антони Антониев Тренчев,

Гроздан Спасов Караджов,

Христиан Радев Митев,

Емил Димитров Симеонов,

Стефан Георгиев Кенов,

Георги Александров Ковачев,

Явор Божилов Нотев,

Илиан Сашов Тодоров,

Светослав Димитров Белемезов,

Лъчезар Стаменов Никифоров,

Ана Георгиева Баракова.

5. Временната комисия се избира за срок от 7 дни.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 28 октомври 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7100