Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по искането на Главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание
05/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 70, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 134, ал. 1 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-5 от 12 октомври 2015 г., за престъпления от общ характер по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и по чл. 131, ал. 2, пр. 4, т. 4 във връзка с чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 5 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7245