Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г. за даване на разрешение за задържане на Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание
11/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г., за даване на разрешение за задържане на Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 70, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 134, ал. 1, 5 и 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Дава разрешение за задържане на народния представител Волен Николов Сидеров по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 11 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7393