Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
12/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Георг Даниелов Георгиев като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

2. Избира Даниела Йорданова Панайотова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 12 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7467