Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
12/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Румен Иванов Иванов за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

2. Избира Петър Костадинов Петров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 12 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7471