Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили
05/10/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

1. Приема Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.

2. Определя общата численост на въоръжените сили на Република България не по-малко от 37 000 и не повече от 40 000 души.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 25 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7743