Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
19/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Христо Грудев Грудев за член на Комисията по околната среда и водите.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 24 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7703