Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Фискалния съвет
25/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Фискалния съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми

РЕШИ:

Избира Любомир Василев Дацов за член на Фискалния съвет с мандат 6 години.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 25 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

7742