Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция
29/01/2019

 


РЕШЕНИЕ

за провеждане на тържествено извънредно пленарно заседание на Народното събрание по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2 и чл. 48, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Народното събрание да проведе тържествено извънредно пленарно заседание на 16 април 2019 г. в гр. Велико Търново, в музей „Възраждане и Учредително събрание“, при следния дневен ред:

Приемане на Обръщение на Четиридесет и четвъртото Народно събрание към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 януари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

740