Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки
14/02/2019

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца да представя информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

2. В срок до 31 март 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде Обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 15 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1272