Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.
28/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2853