Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
29/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2895