Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
02/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Пламен Дулчев Нунев за председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

2. Избира Валентин Иванов Радев за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

3. Избира Таня Тодорова Петрова за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2575